Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • SD-Helsingborgs styrelse för 2015

  Av Michael Rosenberg den 28 februari, 2015
  0
  0

  Styrelse 2015

  Idag så har Sverigedemokraterna i Helsingborg haft årsmöte och behandlat sedvanliga årsmötespunkter,dryga 50 medlemmar kom till vårt årsmöte idag trots att det avhölls redan 09.30. Intresset var stort med andra ord. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet och en ny valdes som ni kan se på bilden ovan.

  På bilden så ser ni från vänster till höger. Ordförande Alexander Aardgaard, Ledamot Eva Zensch, Ledamot Michael Rosenberg, Ledamot Dick Johansson, Ledamot Kent Davidsson, Vice ordförande Pontus Andersson samt Ersättare Patrik Lind-Osburg.

 • Färdtjänst bra nog?

  Av Michael Rosenberg den 27 februari, 2015
  2
  0

   

  I Helsingborgs Kommunfullmäktige den 24/2-15 ville vi Sverigedemokrater att kommunen själv skulle ansvara för färdtjänsten i Helsingborg.

  Vårt förslag innebar att kommunen själv skulle sköta beställningscentralen och teckna avtal med de transportörer som skulle sköta transporterna. Då skulle vi kunna ha klara avtal som gjorde att dessa skulle kunna hävas om någon transportör misskötte sig.

  Vi skulle kunna kräva att chaufförerna skulle ha avtalsenliga löner och kollektivavtal vilket inte är fallet idag och som leder till en mycket hög omsättning av chaufförer. De flesta inser ganska snart att man inte kan leva på provisionslön.

  OCH det skulle innebära att vi skapade arbetstillfällen för våra kommuninvånare som skulle arbeta på beställningscentralen.

  Till vår stora förvåning så röstade samtliga övriga partier nej till denna motion. Antingen tycker man att det fungerar bra med den lösning vi har idag där Region Skåne sköter färdtjänst och sjukresor, eller så tycker man att de som är beroende av denna service kan stå ut med ”lite” förseningar. Förseningar som gör att man kanske missar sina läkarbesök?

  Det som förvånade oss mest var att Vänstern var uppe i talarstolen flera gånger och uttryckte sin oro över vad detta skulle kosta. Samma Vänstern som inte för så länge sedan ville att kommunen skulle se till så att EU-migranterna fick tak över huvudet, mat och helst också försörjningsstöd. Detta visar hur de prioriterar.

  Inom en snar framtid så kommer Taxi Kurir ta över ansvaret för färdtjänsten då de vunnit upphandlingen med Region Skåne. Misstankar finns om att det inte är kvalitén som varit avgörande utan att de har haft det lägsta priset. Pris och kvalité brukar följa varandra. ”Man får vad man betalar för…”

  Varje gång en ny operatör tagit över beställningscentralen så har det inneburit månader av fullständigt kaos och så kommer det säkert bli även denna gång. Detta kan man också undvika om man själv ansvarar för denna beställningscentral. Men tyvärr talade vi för döva öron.

   

  Michael Rosenberg (SD) Kommunalråd                                                                                                        Kent Davidsson (SD)   Ledamot Vård och omsorgsnämnden

   

   

   

   

   

   

 • Insändare till H:D den 23-2-15 Klargörande om de nya trygghetslarmen

  Av Michael Rosenberg den 23 februari, 2015
  0
  0

  Har den senaste tiden följt vad som skrivits om de nya trygghetslarmen som vi i vård och omsorgsnämnden tagit beslut om att införa i Helsingborg. Alla partier i nämnden stod bakom detta beslut efter att vi fått en gedigen genomgång av ansvarig tjänsteman.

  Den viktigaste anledningen till att vi behöver byta ut de gamla analoga larmen är att man inte kan lita på dessa till 100%.

  Den andra anledningen som gjorde att även vi Sverigedemokrater ställde oss bakom detta förslag är att kostnaden för dessa nya digitala larm inte behöver bli högre. Vi är väl medvetna om att många av de äldre i Sverige idag lever under fattigdomsgränsen. Detta är ett sorgligt faktum som vi hoppas få möjlighet att ändra på så fort som möjligt.

  De nya digitala larmen kräver inte ett abonnemang hos Telia för att fungera. De har en ständig direktkontakt med larmoperatören utan att någon avgift tas ut. Detta ingår i månadsavgiften. Därför ser larmoperatören direkt om något larm inte fungerar som det ska. Detta skapar en trygghet för de som har larmet och deras anhöriga.

  De som får de nya trygghetslarmen kan därför säga upp sitt dyra abonnemang hos Telia om de vill och byta till en billigare operatör. Bara detta byte kan skapa en större besparing än den höjning av månadsavgiften man får. Man kanske t.o.m. säger upp sitt fasta abonnemang helt och istället har en mobiltelefon med kontantkort?

  Summa summarum: Nu får vi trygghetslarm som vi kan lita på och månadskostnaden behöver inte bli högre än den man har idag.

  Kent Davidsson (SD)
  Ledamot i Vård och omsorgsnämnden

 • Motion om utökad giltighet på Seniorkortet

  Av Michael Rosenberg den 16 februari, 2015
  3
  0

  Sverigedemokraterna vill fortsätta att göra Helsingborgs stadskärna mer attraktiv. Helsingborgs stad kan också bli bättre på att öppna vägar för den äldre befolkningens möjligheter att delta i stadens kultur- och aktivitetsutbud samt andra samhällsområden. Ett tillgängligt city är viktigt för att nå visionen om den pulserande och gemensamma staden. Att åldras i Helsingborg ska präglas av trygghet och värdighet.

  Terrasshissen mellan Stortorget och Slottshagen är en del av kollektivtrafiken. Seniorkorten gäller för resor med hissen. Den som fyllt 75 och har ett Seniorkort åker gratis på vardagar klockan 09:00-15:00 samt på lördagar och söndagar. Att utöka Seniorkortet till full giltighet i hissen får ses som en ytterst liten eftergift.
  Därför föreslår Sverigedemokraterna att Seniorkortets begränsningar i terrasshissen hävs och Seniorkortet ges full avgiftbefrielse under hissens öppettider.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  -Att Seniorkortet ges full giltighet i terrasshissen när den är öppen

  Bengt Lindahl SD                                                                                                                                                                                       Kent Davidsson SD

 • Svar till Jan Andersson och Gun Davidsson – Min mening den 27:e och 28:e januari

  Av Michael Rosenberg den 1 februari, 2015
  2
  0

   

  Att ständigt känna vart vinden blåser och göra skolan till ett socialt forskningsexperiment är just det som fick den svenska skolan att förvandlas till det den är idag. Centralt i den konservativa ideologin finner vi idén om att skynda långsamt och bevara det som varit bra, något Socialdemokraterna totalt misslyckats med under sin tid vid makten. Jag kan bara upprepa det jag tidigare sagt, den svenska skolan har varit en skola i världsklass. Men tyvärr har socialliberaler som idé att gärna förändra och ofta utan att förbättra, något som är tragiskt både för skolan men framförallt för eleverna.

  Gun Davidsson pratar om vikten att anställa mer personal i skolan och givetvis håller jag med. Att avlasta lärarna från pappersarbete genom att anställa exempelvis lärarsekreterare är något vi diskuterat i mitt parti i Helsingborg och kan komma med förslag om inom en snar framtid. Men pengar växer inte på träd! I samma mening nämner du modersmålsundervisning, något som både är oerhört dyrt och dessutom skadligt för integrationen, det viktiga är väl att personer med utländsk bakgrund lär sig bra svenska?

  Om vi ska sätta vår skola i jämförelse med andra västerländska länder ligger Finland i topp. De tre viktigaste saker som skiljer den finska skolan från den svenska är:

  1. Den är statlig, inte kommunal. Att den svenska skolan numer är kommunal ligger socialdemokraterna till last och är ett typexempel på hur man förändrar utan att förbättra.
  2. I stort sett hela världen börjar med betyg tidigare än i Sverige och de finska barnen får betyg från årskurs 4 – länder som ligger högt i PISA börjar väldigt tidigt med betyg.
  3. Kalla mig och mitt parti tjatigt men Finlands låga invandring, som är lägre än den som Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag, påverkar givetvis. Detta är ett faktum som måste beaktas. Givetvis ska inte enskilda invandrare skyllas för detta, de flesta gör givetvis så gott de kan, men utifrån deras förutsättningar.

  Att ta förslag från den finska välfungerande skolan och applicera på den svenska bör vara att gå åt rätt håll. I detta fall handlar det om att se ett exempel på en skola som fungerar, inte att gissa sig fram genom olika forskningsprojekt.

  Pontus Andersson (SD)

  Ledamot i barn- och utbildningsnämnden