Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Rapport från kommunfullmäktige 19 november-14

  Av Michael Rosenberg den 27 november, 2014
  0
  0

  Under senaste kommunfullmäktige så togs det beslut om regler både beträffande partistöd och ersättning till förtroendevalda. Sverigedemokraterna hade här en avvikande mening och kritiserade vid upprepade tillfällen under kvällen om att vi inte ansåg att det var rimligt med den nya kostsamma organisationen som de blågröna har lagt som förslag som bl.a. innebär fler kommunalråd och införande av 2:e vice ordförande poster.

  Detta kommer att kosta skattebetalarna flera miljoner extra om året. Övriga inom oppositionen d.v.s. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade inga problem med att godkänna den svällande organisationen utan till och med lade ett extra yrkande som gick igenom.

  Från Sverigedemokraternas sida så valde vi att inte deltaga i de besluten.

 • Motion om att underlätta för högstadieelever att nå målen i matematik

  Av Michael Rosenberg den 27 november, 2014
  0
  0

  Kunskaperna i matematik och andra grundämnen varierar enormt på högstadieskolor, både från
  skola till skola och från elev till elev. I stora klasser är det därför svårt att ge alla elever den hjälp
  de behöver, genomgångarna vid tavlan under lektionen kan för de ena eleven uppfattas som
  enkel, medan det för den andra uppfattas som komplicerad.
  En individanpassad matematikundervisning hade både gynnat de elever som ligger efter i
  matematiken samtidigt som det hade hjälpt de elever som presterar bättre att nå ännu högre mål i
  sin undervisning.
  För i princip varje idrottsförening i staden är individanpassad undervisning ett självklart sätt för
  föreningen att hjälpa sina adepter att nå dit de vill, detta från betydligt lägre åldrar än i detta
  förslag. Skillnaden här, gentemot idrottsklubbarna, är att eleverna själva, och inte lärarna, ska välja
  om de vill läsa grundnivå eller avancerad nivå.
  Om vi på varje kommunal högstadieskola erbjuder eleverna två val: att läsa matematik för att nå
  de grundläggande målen eller att läsa matematik för att nå de högre målen skulle detta gynna såväl
  de högpresterande som de lågpresterande eleverna. På så sätt kan vi få fler elever att nå målen i
  matematik, samtidigt som vi hjälper de högpresterande att nå ännu bättre resultat.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige
  beslutar:
  Att utreda möjligheten till samt kostnaden för individanpassad matematikundervisning på
  Helsingborgs kommunala högstadieskolor.

  För Sverigedemokraterna:
  Pontus Andersson (SD)

 • Genmäle till ”Före detta telefonist” i min mening den 10 november

  Av Michael Rosenberg den 19 november, 2014
  1
  0

  De synpunkter som du framför är några av de argument som gjorde att vi Sverigedemokrater drev detta som en av våra viktigaste kommunala valfrågor i Helsingborg.
  När vi ser och hör hur dåligt färdtjänsten fungerar och vilka negativa följder detta får för de som är beroende av denna service så måste något göras NU. Därför anser vi att färdtjänsten ska skötas av Helsingborgs stad. Det är den enda vettiga lösningen för att komma till rätta med problemen.
  Att ringa till telefonister som sitter flera hundra mil från Sverige anser vi inte vara rimligt. I Helsingborg så finns det många arbetslösa och kompetenta personer som hade kunnat få ett arbete istället. Vi motsätter oss å det starkaste att Helsingborgarnas skattepengar ska gå till ett riskkapitalbolag som Samres som för att öka sin vinst bedriver en stor del av sin verksamhet i låglöneländer.
  Vi Sverigedemokrater värnar om att svenska skattepengar i första hand ska användas för att skapa arbete i Sverige.
  Jag har inga problem att förstå att de borgerliga partierna i Helsingborg står bakom den nuvarande ordningen. Men jag har väldigt svårt att förstå att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som säger sig värna om de utsatta och de svenska arbetarna kan acceptera och besluta att det ska vara så här?
  Vi var det enda parti som i valrörelsen drev ett återtagande av färdtjänsten till Helsingborgs stad och vi kommer att fortsätta driva den här viktiga frågan. De andra partierna i Helsingborgs kommunfullmäktige får vara svaret skyldiga varför de inte vill ha en bättre och fungerande färdtjänst i Helsingborg.

  Michael Rosenberg (SD)
  Kommunalråd, Helsingborg

 • Genmäle till Lars Dalesjö (MP) den 15 november i Min mening

  Av Michael Rosenberg den 18 november, 2014
  9
  0

  Tack för ditt svar Lars Dalesjö men det var ett icke svar. Jag hör din kritik av mitt parti men hör inget alternativ.
  Menar du att den som precis har passerat gränsen till Sverige är svensk? Är jag då dansk så fort jag passerar gränsen till Danmark menar du?
  Hur seriöst är detta? Vi Sverigedemokraterna ställer oss bakom ALLA människors lika värde, frihet och värdighet men vi kan inte se den koppling som du och ditt parti gör. Enligt dig så skulle alla som så vill ha rätt att bosätta sig i Sverige och ta del av den välfärd som våra äldre under många år kämpat för och byggt upp?
  Vi tror att en nation mår bäst av att eftersträva gemensamma värderingar. Därför förespråkar vi inte integration som du förespråkar utan assimilation. Detta innebär att man anpassar sig till den rådande kulturen i sitt nya hemland. En kultur som byggts upp under en lång tid och som vi i Sverige vant oss vid och vill behålla. Så är det i de flesta länder i världen och därför vill vi att det ska vara så här också. Vi behöver inte gå längre än till det gamla talesättet: ” Ta seden dit du kommer…”
  Kan du Lars Dalesjö förklara av vilken anledning ska vi som bor här i Sverige ska anpassa oss till en kultur som tycker det är ok att man maskera sig och döljer sitt ansikte med en burka? Eller att det som redan skett i Sverige idag där svenska poliser får bära religiös huvudbonad?
  Inget av det du framförde i ditt svar är en vettig förklaring till era väljare varför ni valt att ingå i en blågrön allians istället för att driva en hedersam oppositionspolitik med era gamla kompisar i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag kan inte se att ni har fått genomslag för er politik genom denna uppgörelse utan snarare bara blivit uppköpta med fina poster och höga arvoden.
  Allt är tydligen till salu, även ideologi? Vi har sett detta hända tidigare då SPI av samma skäl valde att gå in i femklöver istället för att föra den politik som man lovade sina väljare inför valet. De blev hårt straffade i valet 4 år senare och har sedan dess varit utanför makten (fullmäktige) i Helsingborg.
  Men detta blir ert problem att förklara för era väljare till nästa val och inte vårt. Men jag hoppas och tror att man röstade på er för er politik och INTE för att ni skulle stoppa Sveriges 3:e största parti från inflytande?

  Michael Rosenberg (SD)
  Kommunalråd

 • Genmäle till Lars Dalesjö (MP) Min Mening den 30 oktober 2014, infört den 8 november 2014

  Av Michael Rosenberg den 9 november, 2014
  9
  0

  Jag vill mena på att Lars Dalesjö (MP) tar sig höga toner och i väldigt självbelåten still dikterar vilka som är demokratiska partier i Helsingborg och vilka som inte är det.
  Alla partier som ställer upp på parlamentariska villkor och i allmänna val är att betrakta som demokratiska partier enligt min mening.

  Eller menar Lars Dalensjö att det är upp till honom och Miljöpartiet att diktera vad som är demokratiska partier? Låter lite som han har läst George Orwells bok, i Djurfarmen hette det: ”Alla djur är jämställda, men vissa djur är mer jämställda än andra.” Lars Dalesjö bör också komma ihåg att 94 procent av Helsingborgarna valde att inte lyssna på de extrema miljöfundetamalisterna i Miljöpartiet, inte heller ville de ha den extrema utvidgningen av de politiska uppdragen som de nu genomdriver på Helsingborgarnas skattebetalares bekostnad.

  Det låter som Miljöpartiet i Helsingborg har som viktigaste fråga att stoppa Sverigedemokraternas inflytande i Helsingborg och berika sig själva med uppdrag. Detta är ett märkligt resonemang anser jag, då deras viktigaste fråga borde vara att bedriva sin egen vänsterextrema politik. Snart så kommer Miljöpartiet få redovisa vad deras uppgörelse med den blågröna har kostat dem rent politiskt. Sverigedemokraterna ger inte avkall på vår politik och vi lovar att driva den vidare utan egendomliga kohandelslösningar.

  Michael Rosenberg
  Kommunalråd (SD)