Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Ett STORT tack….

  Av Michael Rosenberg den 12 oktober, 2014
  1
  0

  Ett STORT tack…. till alla er medlemmar som på olika sätt ställt upp under valrörelsen. Utan er hjälp och arbete hade vi inte fått den stora framgång som vi fick. Här kan ni se våra fina resultat.

  Tack givetvis till alla er som röstade på oss, vi kommer att ge allt.

  I siffror/mandat så gick det så här:
  I Helsingborg fick vi 10,50 % 2010 och det gav oss 8 mandat i fullmäktige. 2014 ökade vi till 16,32 % och det ger oss 10 mandat i fullmäktige.
  Till riksdagen fick vi 5,70 % 2010 och det gav oss 20 mandat. 2014 ökade vi till 12,86 % och det ger oss 49 mandat i riksdagen.
  I Region Skåne fick vi 9,28 % 2010 som gav oss 14 mandat. 2014 ökade vi till 14,54 % och vi har nu 23 mandat.

  Dessa siffror kan sammanfattas i ett ord:
  FANTASTISKT!!!

  Samtidigt så ställer det krav på oss att vi måste leverera så att våra väljare blir nöjda och att vi fortsätter att växa. Vi känner att vi fått ihop en fin grupp av personer som kommer att göra bra ifrån sig i fullmäktige, nämnder, styrelser och andra uppdrag som vi nu ska tillsätta. Så framtiden ser verkligen ljus ut.

   

   

  Med önskan om en riktigt trevlig höst
  Alexander Aardgaard, Ordförande SD Helsingborg

 • Av Michael Rosenberg den 25 september, 2014
  0
  0

   

   

   

  Sverigedemokraterna i Helsingborg  toppar, vi tog andra och tredje platserna när det gäller personkryssen i Helsingborg.

  Tack för det alla Helsingborgare.

  Grattis till andra platsen Björn Söder

   

  Personkryss 2014

 • Valet 2014

  Av Michael Rosenberg den 16 september, 2014
  2
  0

  Vi lyckades !

  Med 13468 röster, en ökning med hela 5230 röster eller 5,8 procent så fick vi 16,4 % i kommunvalet. Med andra andra ord 10 mandat.

  Helt fantastiska siffror,aldrig förr i partiets historia har det gått så bra :-)

  Tack alla ni som har röstat på oss.

 • Motion om att underlätta polisens arbete med brottsbekämpning i Helsingborgs Stad

  Av Michael Rosenberg den 7 september, 2014
  0
  0

  Många hårt arbetande poliser vill inget hellre än att skapa trygghet och ordning i Kommunen men begränsas i sitt arbete. I dag ägnar en polis i genomsnitt endast fem minuter per dag åt fotpatrullering. Det mesta av tiden går åt till pappersarbete och administrativa sysslor som någon annan enkelt kunde sköta.

  Poliserna är drabbade av en tidskrävande byråkrati och kan inte ägna sin arbetstid åt det som de själva helst vill och har utbildning för, det verkliga polisiära arbetet med fotpatrullering och brottsbekämpning.
  Hedemora Kommun är den första i Sverige att bry sig om det här. De har fört en tät dialog med Länspolisen och fått klartecken från Kammarkollegiet. Under hösten 2012 tog kommunen över enklare polisiära uppgifter, så som utfärdande av pass, tillståndsansökningar, anmälningar, verkställande av delgivningar, ta emot och dela ut hittegods, samt bistå med polisens broschyrer. Allmänhetens tillgång till dessa tjänster kommer att öka med bättre öppettider och samarbetet mellan polisen och kommunen blir tätare.

  I Lomma Kommun har en samarbetsmodell med polisen använts för att underlätta polisens arbete, vilket har gett goda resultat. Då flertalet poliser i landet ser positivt på en utveckling av dessa samarbeten har även Sölvesborgs Kommun initierat ett prov med samma modell.
  En mer synlig polis skapar mer trygghet för kommuninvånarna.

  För ett tryggare Helsingborg kan vi likt ovan nämnda kommuner stötta och underlätta för polisen i deras arbete genom att stödja polisen i de uppgifter som kan utföras av andra än utbildade poliser.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med polisen i Helsingborg undersöka vilka administrativa och operativa arbetsuppgifter som kommunen kan bistå polisen med i Helsingborgs stad.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med polisen i Helsingborg undersöka vilka möjligheter kommunen har att bistå polisen med lokaler och ytor.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Polismyndigheten i Skåne ta fram en plan för hur projektet kan utformas och genomföras snarast möjligt.

  För Sverigedemokraterna

  Michael Rosenberg (SD)