Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Svar till Mona N:son Denne, ”Vi har gett upp om färdtjänsten” Min mening 15/8-2014.

  Av Michael Rosenberg den 18 augusti, 2014
  0

   

  En av Sverigedemokraternas viktigaste valfrågor i Helsingborg inför valet i september är just att förbättra den nu katastrofala hanteringen av färdtjänsten. Vi menar att färdtjänsten sköts bäst på hemmaplan, alltså i vår egen kommun, Helsingborg.
  Precis som du nämner i din insändare är det omöjligt att få en väl fungerande färdtjänst om beställningarna flyttats till låglöneländer som Moldavien och Senegal, denna central ska givetvis ligga i Helsingborg. Inte bara kommer detta förbättra kommunikationen mellan beställare och beställningscentral, utan det har också en jobbskapande effekt i staden då jobben flyttas från låglöneländer och hem till vår stad.
  Däremot menar vi att den viktigaste åtgärden för att lösa problemen med färdtjänsten är att säga upp kontrakten med Region Skåne och låta Helsingborgs kommun ta över ansvaret, kommunikationen måste ske så nära våra invånare som möjligt.
  Med tanke på hur viktig samhällsinsats färdtjänsten är för många människor har vi gjort denna fråga till en av våra viktigaste inför valet. Vi är många, eller har någon anhörig, som råkat ut för problemen denna medfört under Region Skånes regi. Därför lovar Sverigedemokraterna att driva frågan om att ta hem färdtjänsten till Helsingborg, inte bara från Moldavien och Senegal utan även från Region Skåne till Helsingborgs kommun.

  Pontus Andersson (SD)
  Kandidat till kommunfullmäktige

 • Motion om att införa paragraf 3 väktare i Helsingborgs stad

  Av Michael Rosenberg den 18 augusti, 2014
  0

   
  Vi har i Helsingborg under några år observerat en kraftigt ökad närvaro av tiggare i staden. Många gånger är det tydligt att dessa personer kommer från länder utanför Norden och deras inverkan på stadsbilden är mycket negativ. Många människor känner ett starkt obehag att dagligen behöva möta dessa tiggare eftersom de ofta är väldigt påstridiga för att få passerande att ge dem ett bidrag.

  Många näringsidkare har också besvär med dessa tiggare som står utanför deras entreer, vilket gör att kunder drar sig från att gå till deras butiker.
  I Stadens kommunala ordningsstadgar så finns det ett förbud mot tiggeri men detta efterlevs inte eftersom polisen har en mycket låg prioritet för att se till så att detta förbud upprätthålls.

  Vi Sverigedemokrater vill därför införa ordningsvakter som äger rätt att bortföra dessa individer från centrala Helsingborg enligt den kommunala ordningsstadgan.
  Sverigedemokraterna föreslår:

  Att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående.

  För Sverigedemokraterna
  Michael Rosenberg (SD)

 • Motion om politiska sekreterare

  Av Michael Rosenberg den 18 augusti, 2014
  0

   

  Att vi i Helsingborgs Kommun under många år haft en ordning då det gäller politiska sekreterare som är djupt orättvis och odemokratisk är anmärkningsvärt.

  Kommunfullmäktige har vid sina beslut helt bortsett från att kommunallagen klart och tydligt påvisar att stödet till politiska sekreterare ska ses som en resurs och ska vara lika för alla partier.

  Med de nya förändringar som gäller inom kommunallagen för nästa mandatperiod så är detta borttaget. Vi Sverigedemokrater menar på att det ska framledes ska regleras på ett demokratiskt och rättvist system som är lika för alla partier och inte bara gynnar de två största partierna.

  I den senaste uppgörelsen så bestämdes det att en politisk sekreterare vardera till majoriteten jämte oppositionen. Detta innebar att för de tre parter som fanns efter valet d.v.s. Treklövern, de Rödgröna samt de Blågula uppstod ett omedelbart problem som verkligen beskriver ”pudelns kärna”.

  Vad tillhör Sverigedemokraterna?

  Till majoriteten ? Nej, eftersom vi inte är med och styr.

  Till oppositionen? Nej, knappast då de övriga partierna i oppositionen inte ser oss Sverigedemokrater som en del av dem.
  I praktiken så innebar den uppgörelsen likväl som tidigare att det största partiet för majoriteten d.v.s. Moderaterna tillsätter sin egen sekreterare och för oppositionen så tillsätter Socialdemokraterna sin sekreterare med konsekvensen att samtliga övriga partier får inget som helst stöd, vilket givetvis är helt oacceptabelt.

  Vi föreslår följande beräkningsgrunder för ett stöd till en politisk sekreterare:
  10 mandat för att få en politisk sekreterare tjänst på heltid med samma lönesättning som nu.
  5-9 mandat så får man ett stöd på 50-90 procent av en heltidstjänst.
  1-4 mandat inget stöd alls.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt ovan och med start
  för mandatperioden 2014-2018

  För Sverigedemokraterna

  Michael Rosenberg (SD)

  __________________________

 • Vädjan om ekonomiska bidrag

  Av Michael Rosenberg den 18 augusti, 2014
  0

  Kristianstad, måndagen den 18 augusti 2014

  Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i samband med sitt sommartal i Stockholm i lördags ändrade helt plötsligt spelplanen inför valet.

  Under sitt sommartal bad statsminister Fredrik Reinfeldt svenskarna om tålamod för en ökad invandring – trots att det enligt statsministern slukar statens redan smala reformutrymme.

  Med anledning av detta har vi beslutat att rikta om delar av vår kampanj och ta fram nytt kampanjmaterial för att få fokus på frågan. Det handlar givetvis om att ställa både regeringen och övriga oppositionspartier – som alla förespråkar den ökade invandringen – mot väggen och kräva svar på hur de skall kunna finansiera vår välfärd och de satsningar de nu lovar när de inte har något som helst budgetutrymme.

  En sådan kampanj kostar givetvis en slant och därför vädjar vi nu till partiets kommunföreningar, distrikt och sympatisörer om ekonomiska bidrag till riksorganisationen för att kunna genomföra kampanjen.

  Bidrag tas tacksamt emot på vårt valfondskonto, bg 5308-3218.

  På grund av ny lagstiftning kan inga bidrag mottas anonymt. Privatpersoner måste till partiet uppge namn och personnummer i samband med inbetalningen.

  Tack på förhand för era bidrag! Nu kör vi hårt och gör Sverigedemokraterna till landets tredje största parti!

  Med vänliga hälsningar
  Björn Söder
  ______________________________________

 • Överklagande av färdtjänstavtal

  Av Michael Rosenberg den 18 augusti, 2014
  0

  Överklagande av beslut att teckna ny överenskommelse om fortsatt finansering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlagen i kommunstyrelsen den 13 augusti 2014 med Region Skåne Dnr 141/2014

  Jag anser att teckna avtal gällande ny överenskommelse om fortsatt finansering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlagen i kommunstyrelsen den 13 augusti 2014 med Region Skåne Dnr 141/2014 är av principiell beskaffenhet och skall således fattas av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen.
  Härmed överklagas således beslutet taget i kommunstyrelsen i Helsingborgs stad 2014-08-13,
  Dnr 146/2010 och jag begär att förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition samt prövar huruvida kommunstyrelsen har överskridit sina befogenheter i detta fall.
  __________________________
  Michael Rosenberg Gruppledare (SD)