Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Genmäle till Mats Fuchs (V) Min mening den 26:e januari

  Av Michael Rosenberg den 28 januari, 2015
  4
  0

   

  Jag kan börja med att konstantera att Vänsterpartiets världsbild skiljer sig radikalt från min. Ni anser tydligen att alla som kommer till Sverige från ett annat land tvingats fly från något? Den uppfattningen delar inte jag.

  Vänsterpartiet menar uppenbarligen att världen mest generösa invandringspolitik är otillräcklig och den lagstiftning vi har i Sverige inte ska gälla?
  Det är Migrationsverket som idag prövar människors rätt att få flytta till Sverige, och det är även de som prövar de asylsökandes rätt till asyl. Detta är enligt dig och ditt parti ett oacceptabelt sätt att hantera människor? Detta visar enligt min mening att Vänsterpartiet är ett oseriöst parti som inte klarar av att ta ansvar för ett samhälle, ett parti som aldrig har lyckat få något stöd för sin politik sedan 1917 just för att medborgarna för länge sedan har insett detta faktum.

  I min värld så har alla människor samma värde men alla har inte samma rätt att få flytta till Sverige och ta del av den svenska välfärden. Att bemöta detta faktum sakligt klarar inte Vänsterpartiet av eftersom de hela tiden pratar om värderingar och känslor. Vi Sverigedemokraterna kommer med konkreta och genomförbara förslag, inte bara floskler.

  Vi föreslår t.ex. att ordningsväktare ska avhysa tiggare inom Helsingborgs centrala områden. Detta för att inte underlätta för icke kommuninnevånare att försörja sig genom tiggeri.

  Därför är vi kritiska till natthärbärgen, duschmöjligheter och liknande åtgärder som har för avsikt att förenkla uppehället här. Vi är däremot positiva till att staden ställer upp och betalar en bussbiljett så att dessa personer kan ta sig hem. Vi vill inte medverka till denna organiserade verksamhet som utnyttjar människor och vi är ytterst förvånade över att Vänsterpartiet ställer sig bakom detta utnyttjande av ekonomiskt utsatta människor.

  Med detta vill vi sända en signal att Helsingborg inte kan lösa dessa människors problem utan detta måste ske i deras egna hemländer. Denna signalpolitik är av yttersta vikt för med fel signaler så kommer antalet tiggare öka.
  Hade Vänsterpartiet fått bestämma så skulle kommunen ordna lägenheter, sjukvård, tandvård, skolgång m.m. till all världens fattiga människor. Det är inga problem i den ”lilla bubbla” som ni lever i. Det är bara att höja skatten för alla som har ett arbete att gå till.

  Vilka konkreta förslag har då Vänsterpartiet framfört förutom att vi ska ta emot och hjälpa alla som kommer hit?

  INGA!

  Den fria rörligheten inom EU ger dig rätt att röra dig fritt inom EU, inte att bli försörjd och det är en stor skillnad.

  Helsingborgs stad varken kan eller ska ta detta försörjningsansvar för de som inte är kommuninvånare i Helsingborg.

  Michael Rosenberg
  Kommunalråd (SD)

 • Svar till Jan Andersson – Varför tidigare betyg?

  Av Michael Rosenberg den 17 januari, 2015
  1
  0

  I sin insändare frågar sig Jan Andersson varför det skulle vara bra med betyg tidigare, jag själv tillhör den årskull som var en av de som fick betyg från årskurs 8. För mig var det inga problem, tack vare att mina föräldrar alltid engagerat mig i min skolgång kunde jag, med 1,5 år kvar av min grundskoleutbildning, veta ungefär var jag låg och vad jag behövde förbättra innan mina betyg kom på papper. Tyvärr var inte läget detsamma för många av mina klasskamrater.
  För många kom det som en chock när de med kort tid kvar på sin grundskoleutbildning, nära sista ansökningsdag till gymnasiet närmade sig, insåg att betygen var långt från vad som krävdes för att komma in på den skola man ville. Man talar idag om en pressad situation för skolelever, att det finns någon form av betygshets, men sanna mina ord; när du har mindre än två år på dig att vända på dina betyg, då talar vi om stress, press och betygshets.
  Tillsammans med Alliansen är Sverigedemokraternas linje tydlig, att avdramatisera betygen i skolan kommer få elever att se betyg som en naturlig del av sin utbildning. Föräldrar till elever kommer tidigt få se vad deras barn behöver förbättras i och kan därefter lägga ner den energi som krävs för att få sina barn att nå sina drömmar.
  Att vänsterorienterade fack- och elevorganisationer ogillar betyg är inget som förvånar, både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju avskaffa både läxor och betyg, hur seriöst är egentligen det?
  Valet står alltså mellan en vänsterinriktad flumskola utan betyg och utan läxor mot en skola präglad av ordning och reda, disciplin och föräldraengagemang. Den senare var den som var rådande under den svenska skolans storhetstid, valet är ditt.

  Pontus Andersson (SD)
  Ledamot i barn- och utbildningsnämnden

 • Motion om att ta bort de delade turerna inom vård och omsorg PÅ RIKTIGT

  Av Michael Rosenberg den 7 januari, 2015
  1
  0

  Juni 2013 så beslöt Kommunfullmäktige i Helsingborg med stöd av oss Sverigedemokrater att delade turer inom vård- och omsorgsverksamheten inte får förekomma i de fall medarbetarna inte själv så önskar.

  Problemet med detta beslut är att det inte avsatts några extra pengar till att genomföra beslutet och det har lett till att personalen fått välja mellan ”Pest och Kolera”. Man har fått erbjudande om att slippa de delade turerna om man istället kan tänka sig att jobba längre pass eller fler helger.

  Det finns många yrkesgrupper som kan och orkar jobba längre pass men vård- och omsorgsyrket är inte ett av dessa eftersom det är så fysiskt och psykiskt påfrestande. (Inom åkeribranschen där jag jobbar skulle man säkert klara av 10-12 timmars pass men då skulle vi bryta mot lagen om arbetstidsregler som säger att vi får köra max 9 timmar per dygn)

  Att jobba fler helger än vad man redan gör idag gör att många mot sin vilja väljer att fortsätta med de delade turerna av familjeskäl. På helgen vill man umgås med sin familj och sina vänner.

  Så om vi i framtiden ska kunna rekrytera duktiga och engagerade medarbetare inom vård- och omsorgssektorn så måste vi skjuta till mer pengar så att vi kan anställa de undersköterskor som behövs för att kunna ta bort de delade turerna.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  – Att Helsingborgs stad ger vård och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda vad kostnaden skulle bli för att genomföra beslutet att ta bort de delade turerna utan att kräva att personalen måste välja på längre arbetspass eller fler helger.

  _________________________
  Kent Davidsson
  Ledamot vård- och omsorgsnämnden

 • Av Michael Rosenberg den 31 december, 2014
  0
  0

  gott-nytt-r_1213197351

  Önskar Sverigedemokraterna i Helsingborg alla sina medlemmar, väljare och sympatisörer.

 • SD och pensionärerna. (Svar till Roland Nilsson Min Mening 27/12.)

  Av Michael Rosenberg den 29 december, 2014
  2
  0

  Intressant att läsa hur du anklagar SD för att ha svikit pensionärerna. Låt oss titta på fakta: Allt vi lovade pensionärerna inför valet fanns med i vår budget som vi presenterade inför omröstningen. Vi lovade att under mandatperioden ta bort hela skillnaden i beskattning mellan lön och pension och det fanns med. Vi lovade att höja pensionen med 10 % (ca 800 kr i månaden) för de med lägst pension och detta fanns med. Dessutom lovade vi en kraftig höjning av A-kassan de första 100 dagarna och detta fanns med.

  Eftersom vår budget tyvärr röstades ner så fanns det bara 2 alternativ kvar. Vi har hela tiden varit klara med att vi tänkte rösta ner den budget som var mest skadlig för Sverige och det gjorde vi när vi röstade ner den rödgröna budgeten. Där fanns förvisso små skattesänkningar för de pensionärer med lägst pensioner men samtidigt ville man höja skatterna för arbetsgivare som hade pensionärer anställda. Detta skulle drabba fler än de som skulle få en marginell skattesänkning.

  Dessutom var den rödgröna budgeten underfinansierad eftersom den var framtagen innan Migrationsverket höjde prognoserna över hur många asyl- och anhöriginvandrare som skulle komma till Sverige de närmsta åren. Så antingen skulle man få skjuta på sina löfte eller öka statsskulden.

  Till sist men inte minst viktigt för pensionärerna och deras pension så var denna budget direkt tillväxtfientlig. Istället för att skapa/bevara riktiga jobb så skulle man skapa ”trainee-jobb”. Det skulle innebära att skatteintäkterna ganska snart skulle minska och det i sin tur skulle innebära att den s.k. pensionsbromsen skulle slå till mer än en gång den kommande mandatperioden. Och pensionärerna skulle bli de stora förlorarna.
  När man tar allt detta i beaktande så tror jag att de flesta inser att SD inte hade något annat val än att rösta på Alliansens budget som var minst skadlig för Sverige rent ekonomiskt.
  Så vi kommer att gå till val 2018 på att förstärka välfärden, skolan och se till så att våra pensionärer får en trygg och ljus ålderdom. Nu när extravalet ställts in så finns det bara ett oppositionsparti så det kommer att bli lättare att välja då.

  Kent Davidsson
  Fullmäktigeledamot i Helsingborg för Sverigedemokraterna