Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Rapport från gårdagens kommunfullmäktige

  Av Michael Rosenberg den 26 mars, 2015
  2
  0

  Gårdagens kommunfullmäktige blev ett väldigt snabbt möte. Det blir ju så när inget annat parti begär ordet. Man ville inte debattera vår motion om icke religiös mat samt vår motion om att införa paragraf 3 väktare. Det är ju förstås deras demokratiska rättighet att inte yttra sig  men de andra partierna är skyldiga att förklara sin politik inför stadens medborgare anser jag, det var svagt av dem att de inte ville förklara sin politik. Att bara sitta tysta i bänkarna inger ju knappast något förtroende för dem.

  Nedan kommer mitt anförande gällande motionen om paragraf 3 väktare

  Vi Sverigedemokrater har lagt den här motionen efter att undersökningar visar att medborgarna i Helsingborg känner mer och mer osäkerhet i staden.
  Ett inslag som radikalt har ökar otryggheten i Helsingborg är 7- klöverns politik som gör det möjligt för EU turister att ta sig till Sverige och stå på våra gator och torg för att tigga pengar.
  I Helsingborgs stads ordningsstadgar så framgår det tydligt att tigga pengar är inte ok, inom de berörda områdena i Helsingborgs stad.
  Vi har också den senaste tiden kunna följa i media hur otryggheten visar sig i Helsingborg.

  För inte så länge sedan så uppmärksammades det hur medborgarna kom i kläm och tog skada av rivaliserande gäng av tiggare som gick lös på varandra med knytnävarna, vill ni ha det så?
  Vi kunde också åter igen läsa om affären Audio Video på Södergatan som återigen blev utsatta för allvarlig brottslighet, efter inbrott och sprängattentat så blev de nu utsatta för ett knivrån. Vill ni ha det så?

  Sverigedemokraterna vill inte ha det så, vi vill göra något åt detta och kan inte bara se på. Vi agerar och kommer med förslag, vad gör ni andra partier?
  Vi menar på att eftersom inte Polisen klarar av att säkerställa tryggheten i staden så måste nästa nivå d.v.s. kommunen ta ansvar för tryggheten i staden och införa väktare som har befogenhet att säkerställa tryggheten och avvisa de som inte håller sig till ordningsstadgarna samt upprätthålla den allmänna ordningen i Helsingborg.

  När såg någon här i salen en polis vandra runt i staden senast?
  Försök i Landskrona och Ängelholm samt Båstad har varit lyckade.

  Vi tar ansvar, vad gör ni andra? Ni är svaret skyldiga till medborgarna i Helsingborg varför ni inte vill göra något åt den extrema situationen i vår stad.

  Michael Rosenberg

  Kommunalråd (SD)

 • Om avtal med Migrationsverket, inskickat till H:D den 9/3-15

  Av Michael Rosenberg den 9 mars, 2015
  3
  0

  Kristdemokraterna Lars Thunberg, Karin Jensen och Anders Lundström hävdar att Helsingborg tillhör de kommuner som förmår göra mer när det gäller mottagande av vuxna flyktingar, och föreslår nu att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket.
  Vi Sverigedemokrater anser att Helsingborg först måste komma tillrätta med de problem som omgärdar dagens situation med flyktingmottagande och integration i staden, innan vi förmår göra mer.
  Helsingborgs kommun har ingen överenskommelse sedan cirka sju år tillbaka men trots detta ser vi ett ökat utanförskap bland helsingborgare med utländsk bakgrund.
  Dessutom har över hälften av våra försörjningsstödshushåll bakgrund utanför Norden.

  Enligt senaste statistik från SCB/Socialstyrelsen över biståndshushåll från 2011 är det en väldigt stor överrepresentation för hushåll med utrikes födda. Då erhöll 784 hushåll med gifta/sammanboende utrikes födda ekonomiskt bistånd. För samma typ av hushåll med personer födda i Sverige var siffran 77. Det innebär att drygt 10 gånger fler hushåll med utrikes födda erhöll ekonomiskt bistånd, vilket får ses som en väldigt stor överrepresentation.
  Även hushåll med ensamstående är överrepresenterade men inte i lika stor utsträckning.
  Totalt erhöll hushåll med utrikes födda drygt 150 miljoner i ekonomiskt bistånd och hushåll med personer födda i Sverige knappt 80 miljoner under 2011.
  Därför anser Sverigedemokraterna att vi i första hand har ett åtagande gentemot dem som redan finns i Helsingborg och lever i ett utanförskap här, innan vi ökar mottagandet av nya individer.
  Runt hörnet väntar dessutom en ny lag som vill begränsa kommunernas självbestämmande och tvinga alla kommuner i landet att ta emot asylsökande oavsett om resurser för detta finns eller ej. Kommer Migrationsverket att ta hänsyn till att vi idag visar oss duktiga och skriver avtal om mottagande, den dag de tvingar kommuner till ej förhandlingsbart mottagande? Vi tvivlar starkt på detta eftersom Migrationsverket i flera uppmärksammade fall inte visat minsta förståelse för kommuners problem att klara av den påförda bördan, när driftiga entreprenörer tillhandahåller boenden.
  Resultatet blir naturligtvis att pengar och resurser måste tas från andra behövande. Helsingborg tvingas då ställa, ofta svaga grupper mot asyl-/invandringsgruppen och detta är vi Sverigedemokrater emot.
  Hur vill Kristdemokraterna finansiera detta? De första två åren mottagande av asylsökande kanske fungerar, då staten bidrar med en stor del, men därefter? Idag är det inte ovanligt med 10 år eller mer för en invandrare, med låg eller obefintlig utbildning, att komma i arbete. Vad händer när de två första åren har förlöpt?
  Ska vi banta äldreomsorgen, eller kanske minska resurserna till skolan? Eller ska vi höja kommunalskatten när vårt självpåtagna ökade ansvarstagande kräver detta?
  Kristdemokraterna nämner att Helsingborg redan idag har ett stort åtagande som överstiger den genomsnittliga kommunens. Hur stort ska vårt ansvarstagande vara för att Kristdemokraterna ska bli nöjda, ska vi konkurera med kommuner som Malmö och Södertälje i mottagande av asylsökande?
  Det handlar också om signalpolitik. När Migrationsverket beslutade om att ge PUT till alla som kan göra troligt att de härstammar från Syrien ökade naturligtvis flödet av asylsökande därifrån. Man bryr sig inte om de kommer direkt från kriget eller har levt skyddat i ett annat land med en mindre generös migrationspolitik, vilket torde omfatta de flesta länder i världen.
  Sverige har nu haft denna ordning i ca.1,5 år och ännu har inget annat land följt efter, detta kanske tyder på att idén inte var helt genomtänkt.

  Resultatet är att vi nu har ett Migrationsverk som går på knäna, regelbundet äskar miljardbelopp av oss skattebetalare och gör allt som står i dess makt att hitta boende. Man kan hävda att Migrationsverket själv bidragit till den uppkomna situationen med starkt stöd av 7 riksdagspartier.
  Om vi skriver avtal med Migrationsverket legitimerar vi Europas mest extrema migrationspolitik, som vi Sverigedemokrater anser är skadlig både för Helsingborg och för Sverige.

  Länk till SCB: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__SO__SO0203__SO0203B/BidragshushFodd/?rxid=8f9768b5-330e-4e98-a55d-75f8126465ea

  Michael Rosenberg

  Kommunalråd (SD)

 • SD-Helsingborgs styrelse för 2015

  Av Michael Rosenberg den 28 februari, 2015
  0
  0

  Styrelse 2015

  Idag så har Sverigedemokraterna i Helsingborg haft årsmöte och behandlat sedvanliga årsmötespunkter,dryga 50 medlemmar kom till vårt årsmöte idag trots att det avhölls redan 09.30. Intresset var stort med andra ord. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet och en ny valdes som ni kan se på bilden ovan.

  På bilden så ser ni från vänster till höger. Ordförande Alexander Aardgaard, Ledamot Eva Zensch, Ledamot Michael Rosenberg, Ledamot Dick Johansson, Ledamot Kent Davidsson, Vice ordförande Pontus Andersson samt Ersättare Patrik Lind-Osburg.

 • Färdtjänst bra nog?

  Av Michael Rosenberg den 27 februari, 2015
  3
  0

   

  I Helsingborgs Kommunfullmäktige den 24/2-15 ville vi Sverigedemokrater att kommunen själv skulle ansvara för färdtjänsten i Helsingborg.

  Vårt förslag innebar att kommunen själv skulle sköta beställningscentralen och teckna avtal med de transportörer som skulle sköta transporterna. Då skulle vi kunna ha klara avtal som gjorde att dessa skulle kunna hävas om någon transportör misskötte sig.

  Vi skulle kunna kräva att chaufförerna skulle ha avtalsenliga löner och kollektivavtal vilket inte är fallet idag och som leder till en mycket hög omsättning av chaufförer. De flesta inser ganska snart att man inte kan leva på provisionslön.

  OCH det skulle innebära att vi skapade arbetstillfällen för våra kommuninvånare som skulle arbeta på beställningscentralen.

  Till vår stora förvåning så röstade samtliga övriga partier nej till denna motion. Antingen tycker man att det fungerar bra med den lösning vi har idag där Region Skåne sköter färdtjänst och sjukresor, eller så tycker man att de som är beroende av denna service kan stå ut med ”lite” förseningar. Förseningar som gör att man kanske missar sina läkarbesök?

  Det som förvånade oss mest var att Vänstern var uppe i talarstolen flera gånger och uttryckte sin oro över vad detta skulle kosta. Samma Vänstern som inte för så länge sedan ville att kommunen skulle se till så att EU-migranterna fick tak över huvudet, mat och helst också försörjningsstöd. Detta visar hur de prioriterar.

  Inom en snar framtid så kommer Taxi Kurir ta över ansvaret för färdtjänsten då de vunnit upphandlingen med Region Skåne. Misstankar finns om att det inte är kvalitén som varit avgörande utan att de har haft det lägsta priset. Pris och kvalité brukar följa varandra. ”Man får vad man betalar för…”

  Varje gång en ny operatör tagit över beställningscentralen så har det inneburit månader av fullständigt kaos och så kommer det säkert bli även denna gång. Detta kan man också undvika om man själv ansvarar för denna beställningscentral. Men tyvärr talade vi för döva öron.

   

  Michael Rosenberg (SD) Kommunalråd                                                                                                        Kent Davidsson (SD)   Ledamot Vård och omsorgsnämnden

   

   

   

   

   

   

 • Insändare till H:D den 23-2-15 Klargörande om de nya trygghetslarmen

  Av Michael Rosenberg den 23 februari, 2015
  0
  0

  Har den senaste tiden följt vad som skrivits om de nya trygghetslarmen som vi i vård och omsorgsnämnden tagit beslut om att införa i Helsingborg. Alla partier i nämnden stod bakom detta beslut efter att vi fått en gedigen genomgång av ansvarig tjänsteman.

  Den viktigaste anledningen till att vi behöver byta ut de gamla analoga larmen är att man inte kan lita på dessa till 100%.

  Den andra anledningen som gjorde att även vi Sverigedemokrater ställde oss bakom detta förslag är att kostnaden för dessa nya digitala larm inte behöver bli högre. Vi är väl medvetna om att många av de äldre i Sverige idag lever under fattigdomsgränsen. Detta är ett sorgligt faktum som vi hoppas få möjlighet att ändra på så fort som möjligt.

  De nya digitala larmen kräver inte ett abonnemang hos Telia för att fungera. De har en ständig direktkontakt med larmoperatören utan att någon avgift tas ut. Detta ingår i månadsavgiften. Därför ser larmoperatören direkt om något larm inte fungerar som det ska. Detta skapar en trygghet för de som har larmet och deras anhöriga.

  De som får de nya trygghetslarmen kan därför säga upp sitt dyra abonnemang hos Telia om de vill och byta till en billigare operatör. Bara detta byte kan skapa en större besparing än den höjning av månadsavgiften man får. Man kanske t.o.m. säger upp sitt fasta abonnemang helt och istället har en mobiltelefon med kontantkort?

  Summa summarum: Nu får vi trygghetslarm som vi kan lita på och månadskostnaden behöver inte bli högre än den man har idag.

  Kent Davidsson (SD)
  Ledamot i Vård och omsorgsnämnden